ปฏิทิน

ชื่อกิจกรรม คำสั่ง กำหนดการ ภาพกิจกรรม ใบลงนาม ผลการประเมิน
พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" 1.1 1.2 1.3 1.4 -
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1.1 -
ถนนวัฒนธรรม 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
เทศน์มหาชาติ 1.1 1.2 1.3  1.4 1.5
พิธีถวายผ้ากฐิน 1.1 1.2 1.3 1.4 -
สงกรานต์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

แบบประเมินความพึงพอใจ

https://goo.gl/forms/Ht1vFVaST8oXbfLi2

Joomla Extensions